Co daje karate

Trenowanie karate w formie rekreacyjnej jak i sportowej wpływa korzystnie na ćwiczących w każdym wieku - tych młodszych i starszych. Poniżej przedstawiamy w skrócie korzyści z uprawiania karate:

 • Opanowanie umiejętności obronnych, rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych.
 • Zwiększenie sprawności ruchowej przez rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych (siła, szybkość, gibkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa).
 • Wpaja zasady higienicznego trybu życia.
 • Wykształca specyficzną dyscyplinę charakterystyczną dla karate.
 • Integruje dzieci, młodzież, osoby starsze o wspólnych zainteresowaniach sztukami walki.
 • Zwiększa pewność siebie i wiarę we własne możliwości.
 • Redukuje agresywność poprzez wzrost świadomej dyscypliny i posłuszeństwa.
 • Rozwija szacunek do partnera, nauczyciela i samego siebie.
 • Rozwija poczucie honoru, męstwa, odwagi.
 • Wykształca cierpliwość, wytrwałość i siłę woli.
 • Uczy uprzejmości, uczciwości, pokory i samokontroli.
 • Zapobiega i przeciwdziała wadom postawy.
 • Przeciwdziała patologiom społecznym.
 • Buduje wszechstronny rozwój osobowości ćwiczącego.
 • Wdraża do kultury fizycznej i sportu.
 • zdjęcie
  created by Rafał Zdyr