Grupa zawodnicza składa się z Karateka powyżej 12 roku życia.

Senpai trenuja wszystkie aspekty karate:
kichon, kata i kumite

W tej grupie nacisk kładziony jest
na przygotowanie do startu w zawodach,
rozwijanie swoich umiejętnoœci, siły i kondycji.
created by Rafał Zdyr