Kata - nieustanne doskonalenie

Dosłownie przetłumaczone słowo kata oznacza "kształt" albo "formę". Kata jest odpowiednią
sekwencją bloków, kopnięć i uderzeń z jednej albo większej ilości pozycji, włączając ruchy naprzód, w tył i obrotowe. Poszczególne ruchy i ich kolejność są ściśle określone. Balans między techniką ofensywną a obronną oraz pozycje używane we wszystkich kierunkach, daje każdemu kata niepowtarzalny charakter. Kata rozwija umiejętność zachowania równowagi, koordynacji i umiejętności panowania nad oddechem oraz doskonali koncentrację. Kata ucieleśnia idee "ren ma" (zawsze doskonalić) Wraz z coraz dłuższą praktyką ruchy ćwiczącego stają się coraz bardziej płynne i doskonałe. Zwracanie uwagi na szczegóły jest niezbędne dla doskonałego wykonania kata.

Masutatsu Oyama powiedział, że jedno jest konieczne: "myślenie o Karate jako o języku - kihon (podstawa) może być traktowane jako litery alfabetu, kata (formy) stanowią ekwiwalent słów i zdań, a kumite (walka) będzie analogiczne do rozmowy". Twierdził, że byłoby lepiej znać mistrzowsko jedno kata niż opanować wiele a tylko połowicznie. Określił on również trzy podstawowe i najważniejsze zasady, które należy brać pod uwagę podczas treningu kata:

Waza no Kankyu - Tempo technik (wolno / szybko). Tempo kata zmienia się - niektóre techniki są wykonane szybko, podczas gdy inne są spowolnione.
Chikara no Kyodżaku - Moc siły (silny / słaby). Moc techniki wywodzi się z właściwego bilansu między siłą i relaksem.
Iki no Czosei - kontrola oddechu (właściwa regulacja).


Taikyoku Kata Sono Ichi


Taikyoku Kata Sono NiTaikyoku Kata Sono SanPinan Kata Sono IchiPinan Kata Sono NiPinan Kata Sono SanPinan Kata Sono YonPinan Kata Sono GoYantsuTsuki No KataKankuSushihocreated by Rafał Zdyr