Grupa najmłodsza to nasze przedszkolaki,
dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Na zajęciach ucza się przede wszystkim
koncentracji, równowagi i podstawowych technik,
to wszystko poprzez zabawę.
created by Rafał Zdyr