Wymagania egzaminacyjne dla dzieci i młodzików poniżej 14 roku życia

10.1 Kyu       

1. Pozycje: fudo-dachi
2. Uderzenia/cięcia: morote tsuki (jodan, chudan, gedan)
3. Kopnięcia: hiza-geri chudan
4. Test sprawności: 50 x zaciskanie pięści, 10 przysiadów
5. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali, w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan), znaczenie słowa kiai -"okrzyk"

10.2 Kyu       

1. Pozycje: zenkutsu-dachi
2. Uderzenia/cięcia: uraken-shomen-uchi
3. Bloki: morote gedan-barai
4. Kopnięcia: hiza-geri chudan plus kiai
5. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi i powrót do fudo-dachi
6. Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach
7. Teoria i komendy: pozycja seiza- siadanie i wstawanie, ukłony, znaczenie słowa naura- powrót

10.3 Kyu       

1. Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi
2. Uderzenia/cięcia: seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3. Bloki: gedan-barai
4. Kopnięcia: hiza-geri jodan plus kiai
5. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote gedan-barai/ gadan-barai i powrót do fudo-dachi
6. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach
7. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara - pusty, te - ręka, osu - akceptacja, pozdrowienie itp.

9.1 Kyu         

1. Pozycje: heisoku-dachi
2. Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3. Bloki: jodan-uke
4. Kopnięcia: mae-keage
5. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
6. Test sprawności: 20 przysiadów (ręce na karku, tułów pionowo), 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu: z leżenia przodem
7. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa, liczenie po japońsku do dziesięciu

9.2 Kyu         

1. Pozycje: musubi-dachi
2. Uderzenia/cięcia: gyaku-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3. Bloki: soto-uke
4. Kopnięcia: kin-geri
5. Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
6. Test sprawności: 10 skłonów w przód, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu (ręce zaplecione wokół kolan)
7. Teoria i komendy: znaczenie słów: sensei - nauczyciel, sempai - starszy rangą, shihan - nauczyciel mistrz

9.3 Kyu         

1. Pozycje: nekoashi-dachi
2. Uderzenia/cięcia: seiken-ago-uchi
3. Bloki: uchi-uke
4. Kopnięcia: mae-geri chudan
5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi-tsuki/ gyaku-tsuki/ uke, obrót z gedan-barai
6. Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach (z przysiadu, ręce pod kątem 45 stopni amortyzując pad w tył)
7. Teoria i komendy: znaczenie słowa: kyoku-shin-kai

8.1 Kyu         

1. Pozycje: kokutsu-dachi
2. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi
3. Kopnięcia: soto-keage
4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z keri, obrót z morote gedan-barai
5. Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek
6. Teoria i komendy: przysięga dojo

8.2 Kyu         

1. Pozycje: moroashi-dachi, uchihachiji-dachi
2. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi
3. Kopnięcia: uchi-keage
4. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachiz gedan-barai plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
5. Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo, tzw. szpagat
6. Teoria i komendy: nogare I - oddychanie

8.3 Kyu         

1. Pozycje: sanchin-dachi
2. Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi
3. Kopnięcia: mae-geri jodan
4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke plus gyaku-tsuki, obrót z gedan-barai
5. Kata: Kihon kata I
6. Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach
7. Teoria i komendy: nogare II- oddychanie ura (odwrotnie)

7.1 Kyu         

1. Pozycje: kiba-dachi
2. Uderzenia/cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
3. Kopnięcia: kansetsu-geri
4. Renraku: trzy kroki w przód w sanchi-dachi z tsuki/uchi/geri/uke, obrót przez przekrok
5. Kata: Taikyoku I
6. Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami
7. Teoria i komendy: ibuki - oddychanie z 2 wydechami

7.2 Kyu         

1. Pozycje: tsuruashi-dachi
2. Uderzenia/cięcia: uraken-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
3. Kopnięcia: kakato-geri
4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai
5. Kata: Taikyoku II
6. Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami
7. Teoria i komendy: etykieta dojo

7.3 Kyu         

1. Pozycje: kake-dachi
2. Uderzenia/cięcia: shuto-mawashi-uchi
3. Bloki: shuto-mawashi-uke
4. Kopnięcia: yoko-keage, ushiro-keage
5. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok
6. Kata: Sakugi I
7. Test sprawności: 10 razy sprężynka, tzn. wymyk w przód z leżenia na plecach
8. Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate

6.1 Kyu         

1. Pozycje: pozycja walki
2. Uderzenia/cięcia: seiken tate-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3. Kopnięcia: mawashi-geri gedan
4. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok
5. Kumite: 5 minut system punktowy
6. Kata: Sakugi II
7. Test sprawności: 10 razy scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund szpagat w bok na piętach
8. Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Mas. Oyama

6.2 Kyu         

1. Pozycje: krok dostawny w pozycji walki
2. Uderzenia/cięcia: tetsui-hizi-uchi, tetsui-yoko-uchi (chudan, jodan, gedan)
3. Kopnięcia: mawashi-geri chudan
4. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage/yoku-keage/ soto-keage plus gyaku-tsuki
5. Kumite: 10 minut system punktowy
6. Kata: Taikyoku III
7. Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach partnera z pozycji w przysiadzie
8. Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui. Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy

6.3 Kyu         

1. Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki
2. Uderzenia/cięcia: tetsui-kome-kami-uchi, uraken-shita-tsuki
3. Bloki: osae-uke
4. Kopnięcia: mawashi-geri jodan
5. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri/mae-geri/mawashi-geri plus gyaku tsuki
6. Kumite: 15 minut system punktowy
7. Kata: Pinian I
8. Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz
9. Teoria i komendy: Wyniki Polaków na MŚ i ME

5.1 Kyu         

1. Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki
2. Uderzenia/cięcia: seiken-mawashi-uchi
3. Bloki: morote-uke
4. Kopnięcia: yoku-geri chudan
5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri plus gyaku tate-tsuki
6. Kumite: 20 minut system punktowy
7. Kata: Pinian II
8. Test sprawności: 10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach
9. Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów po japońsku

5.2 Kyu         

1. Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
2. Uderzenia/cięcia: gonhon-nukite
3. Bloki: uchi-uke i gedan-barai
4. Kopnięcia: uchiro-geri chudan
5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki
6. Kumite: 25 minut system punktowy
7. Kata: Sakugi III
8. Test sprawności: 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu
9. Teoria i komendy: Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate

5.3 Kyu         

1. Pozycje: tzw. walka z cieniem
2. Uderzenia/cięcia: nukite (ippon/nihon/yonhon)
3. Bloki: juji-uke (jodan, gedan)
4. Kopnięcia: yoko-geri jodan
5. Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki plus mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri , obrót podnosząc ręce
6. Kumite: 30 minut system punktowy
7. Kata: Pinian III, Kihon kata II, Sanchin kata
8. Test sprawności: próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony
9. Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate

created by Rafał Zdyr